Intro til SmartBoard (Notebook) onsdag d. 1. oktober 14-15.30 i lok A5

Kære kolleger,

Optimér din brug af SmartBoard’et ved at komme til introduktion til Notebook-softwaren. SmartBoardet er ikke bare et projektor, det er en “touch-skærm”, og Notebook hjælper dig med at bruge den elektroniske tavle mere interaktivt.

Kom til workshop og:

  • Forberéd dine tavler hjemmefra, skriv på dem i timen og gem dem til eleverne bagefter.
  • Få samlet alle dine filer (Word, PDF, billeder, videoer, osv.) i én fil.
  • Lav interaktiv undervisning, hvor eleverne løser opgaver på tavlen eller selv producerer opgaver, som løses i klassen.
  • Lav interaktiv undervisning, hvor elevernes skriftlige deltagelse kommer på tavlen (sendt fra smartphone eller pc).

Husk at medbringe uv-materiale som scannede tekster, links fra nettet, videoer, lydfiler, billeder, m.m., og blive præsenteret til softwaren mens du forbereder et emne/forløb.

Mvh.,

Fredda Galea

IT-pædagog på Gammel Hellerup Gymnasium

 

Reklamer

Skriv en kommentar

SmartBoard værksted INTRO

Kære alle,
Så er der SmartBoard værksted for nye og gamle med særlig fokus på vidensdeling (hvordan man samler alt sit materiale til ÉT forløb i ÉN Notebook-fil.
Kom torsdag d. 22. september fra kl. 15.30-17.00 i lokale 5. Medbring undervisningsmateriale (billeder, tekst, videoer, osv.)

Skriv en kommentar

SmartBoard værksted for ansatte på GHG

Kære kolleger,

Jeg holder SmartBoard værksted for alle onsdag d. 8. 5. fra 14-15.30 i MØD 1.

Jeg vil gennemgå tips og tricks til anvendelsen af SmartBoardet (Notebook):

1) Hurtig gennemgang af diverse interaktive øvelser

2) Hvordan indlejrer man flere filer i ÉN Notebook-fil?

3) Hvad er nyt ved Notebook (11)? = direkte lydoptagelse, funktioner ved tabel, osv.

4) Hvordan sender eleverne deres svar/kommentar fra mobil/pc (browser) direkte til skærmen? (http://www.extreme-collaboration.com/home/) NYT!

 Ellers er det meningen, at I kommer med jeres fagligt indhold, og vi samler det i Notebook (medbring gerne tekst, billede, film, lyd, links).

 Hvis du ønsker at deltage, så ”klik dig” venligst på modulet i lectio (find det i mit skema), så vil modulet optræde i dit eget skema, og jeg vil kunne se hvor mange der kommer.

Glæder mig til et sikkert givende modul med samarbejde om Notebook. 

Med venlig hilsen

Fredda Galea

Skriv en kommentar

IT-strategi på GHG

I fredags holdte strategigruppen vores andet arbejdsmøde til udvikling af en fælles IT-strategi. Dette møde resulterede i et udkast, som finpudses og præsenteres til lærerværelset på planlægningsdagen d. 31. maj.
I forlængelse af det arbejde, er IT-pædagogerne i skrivende stund på konference, hvor flere IT-vejeldere samles og diskuterer hvordan IT kan implementeres og integreres i dagligdagen/undervisningen.
Nogle af Bente Tobiasens pointer var:
– IT støtter mundtligheden og skriftligheden, samarbejdet, differentieringen,
– Lærerne skal UDDANNES for at kunne skabe forandring i forhold til avendelsen af IT i uv, både for at kunne implementere tiltag, integrere værktøjer og skabe innovative projekter.-Forandringsmodeler:
1) kurser ud af huset, dog ikke altid så givende
2) praksisforandret udvikling hvor lærerne er aktørerne og skaber udvikling relateret til praksi,
3) vidensdeling i mindre eller større fora (i spisepausen, i teams, hele skolen, skolekom)

Mads Bo Kristensens oplæg kan ses her http://www.slideshare.net/madsbokristensen/strategier-it-kompetenceudvikling-herlev.
Der er et godt eksempel på kompetenceudvikling på bloggen: http://digitalkompetence.blogspot.dk/

Skriv en kommentar

Arbejdsdag for IT-gruppen på GHG

Torsdag d. 22.2.13 vil IT-arbejdsgruppen holde en hel arbejdsdag, hvor vi vil få et oplæg af Helle Mathiasen* om formiddagen, og arbejde videre i undergrupperne med emnerne fra vores sidste arbejdsmøde:

  1. IT på GHG: hvorfor og hvordan?
  2. IT-teknisk: hvilke programmer, tjenester og systemer?
  3. IT-adfærd / IT-klasser: hvem og hvordan?

*Helle Mathiasen er professor og leder af det nationale forsknings-, udviklings- og netværksprojekt: ‘Undervisningsorganisering, -former og -medier på langs og tværs af de gymnasiale uddannelser’ 2010-2013.

Skriv en kommentar

IT-workshop d. 12-12-12

Kære alle,

Vi planlægger at holde en IT-workshop til gennemgang af forskellige tjenester/programmer. Dette vil ske på GHG onsdag d. 12. december  fra kl. 14.00-15.30 (opslag kommer senere). Kom gerne med ønsker!
Kurset er til lærere på GHG, som vil lære de nye/mere avancerede funktioner i Notebook, og/eller har lyst til at afprøve forskellige programmer og tjenester, og deres pædagogisk anvendelse i undervisningen.
Husk at medbringe egen pc, samt forskellige typer uv-materialer: tekster, videoer, links, billeder, m.m. Materialet skal helst være digitalt (evt. scannet).

Med venlig hilsen,

IT-pædagogerne (KL, RC og FG)

Skriv en kommentar

SmartBoard inspirationsworkshop

Der vil afholdes to workshops på GHG en fredag d. 26. august fra 12.14-13.45 og en torsdag d. 22. september fra 14.00-15.30

Kurset er til lærere på GHG, som kender til basale funktioner i SmartBoard, og har lyst til at forberede forløb, hvor tekst, billede, video og lyd samles.

Vi vil afprøve aktiviteter og spil fra Toolkit’et, og samle forskellige slags materialer i én Notebook-fil.

Husk at medbringe egen pc med den sidste udgave af Notebook (10.8 – hentes på skolens hjemmesiden), samt forskellige typer uv-materialer: tekster, videoer, links, billeder, m.m. Materialet skal helst være digitalt (evt. scannet).

Meld dig på en af dagene på opslaget på lærerværelset.

Med venlig hilsen,

Fredda Galea

Skriv en kommentar